INPUT TRENERFORUM (ITF)

Johan Kaggestad er en som har bidratt til at vårt tilbud til trenere holder høyt nivå

Johan Kaggestad er en som har bidratt til at vårt tilbud til trenere holder høyt nivå.

  • ITF’s formålsbeskrivelse; ITF skal samle flest mulig trenere i Hamarregionen i et felles tverridrettslig kompetanseløft, primært gjennom å utnytte vår samlede kunnskap og kompetanse.
  • ITF skal bidra til at særidrettene på bakgrunn av sin utviklingstrapp utvikler “Treningsfilosofisk manifest” for sin idrett i Hamarregion. Dette manifestet skal gjelde på tvers av klubber.
  • ITF skal arrangere enkle, uformelle treffpunkter for trenerne 3 -4 ganger  i året- fordelt mellom å delta på eksisterende økter eller egne forum med spisset problemstilling. Disse vil bli annonsert på denne siden i kalender.

 

  1. Medlem i ITF blir man ved å sende forespørsel til post@inputhamar.no
  2. Medlemmer – og kun medlemmer – får tilbud om å bruke vårt testsenter sammen med sine utøvere til lavest mulige pris gjennom å ta “Sikkerhetskurs for testsenteret”. Dette faktureres med 250,- per deltaker til klubbene
  3. Medlemmer skal stille sin kompetanse til rådighet for IHT og kan som gjenytelse hente kompetanse ut til sin treningsgruppe. Alle forplikter seg til å bidra 2 timer uten vederlag for andre trenere i ITF og tilbys mot dette å ta ut tilsvarende. Utover dette avtales godtgjørelse mellom trener og klubb. Medlemskap er gratis for trenere
  4. Påmelding til post@inputhamar.no