INPUT ER ET NETTVERK AV SPISSKOMPETANSE INNEN TRENING, TESTING OG IDRETTSMEDISIN SOM FOREDLER OG UTVIKLER DE LOKALE MILJØENE GJENNOM Å UTNYTTE VÅRE EGNE RESSURSER OG TREKKE INN NASJONAL EKSPERTISE ETTER BEHOV.

INPUT ER EN PÅDRIVER FOR KONTINUERLIG UTVIKLING AV EN STERKERE PRESTASJONSKULTUR OG TOPPIDRETTSMENTALITET I IDRETTSMILJØET RUNDT HAMAR.

INPUT HAR ET SÆRLIG FOKUS PÅ UNGE UTØVERNE – 15-20 ÅR – OG SKAL GI DERES TRENERE ET STØTTEAPPARAT OG EN ARENA FOR UTVIKLING PÅ VEIEN VIDERE MOT TOPPIDRETTSNIVÅ DER KLUBBENE IKKE STREKKER TIL ALENE.

INPUT = INSTITUTT FOR PRESTASJONSUTVIKLING OG TOPPIDRETT

 

KOMPETANSE – KVALITET – KONTINUITET – KOMMUNIKASJON  = KULTUR

INPUT REGION HAMAR AS (se Kontakt)

 

FOR MER INFORMASJON OM INPUT KONTAKT

DAGLIG LEDER JO HELGESTAD

post@inputhamar.no eller 905 81 215