RETNINGSLINJER FOR BRUK AV STORMØLLA 2017/18 – INPUT REGION HAMAR AS

  1. Alle timer bookes via bookingrutinen
  2. Prisen dekker kun leie av stormølla. Tester og teknikkinstruksjon må avtales med daglig leder eller Tommy Olsen (se kontaktinfo), og prises separat. Avtaler rundt tester og instruksjon avklares før bestilling på mølla. Teknikk. Instruksjon av og/eller med egen trener er tillatt og ønskelig.
  3. All trening skjer på eget ansvar (egenerklæring skal undertegnes) og bruk av sikkerhetssele er påbudt. Det skal alltid være med en trener eller annen representant/foresatt fra klubb/utøver ved trening på mølla. Trening alene tillates kun etter avtale og for de mest rutinerte løperne. 
  4. Alle må ha gjennomgått sikkerhetskurs for bruk av mølla og bruker skal kvittere på eget skjema etter trening om alt har fungert eller om det har oppstått feil/uhell/stopp underveis.
  5. ALLE PLIKTER Å HOLDE TESTROMMET RYDDIG OG RENT – ALT UTSTYR SOM BRUKES SKAL VÆRE HELT RENGJORT FØR BRUK PÅ MØLLA – VI ANBEFALER Å BRUKE VÅRE RULLESKI FOR Å ELIMINERE FEILKILDER PÅ TESTER.
  6. For skiløpere må spesialpigger benyttes – disse fås kjøpt gjennom INPUT til kostpris og varer 5-10 økter avhengig av bruksmønster. DET ER STRENGT FORBUDT Å BRUKE ANDRE ALTERNATIVE PIGGER PÅ MØLLA – BRUKER VIL DA BLI STILT ANSVARLIG FOR SKADE PÅ DUKEN.